Životopis Mons. Fernanda Ocárize
Mons. Fernando Ocáriz, prelát Opus Dei

Dopis od preláta (14. února 2017)

Dopis preláta shrnuje závěry Generálního kongresu, který se konal letos v lednu.


Milovaní, ať Ježíš chrání mé dcery a syny.

1. Velmi jsem si přál opět vám napsat, tentokrát poněkud obšírněji. Rád bych vás těmito řádky seznámil se závěry nedávného Generálního kongresu, který se konal v lednu tohoto roku v Římě. Podobně jako don Javier v roce 2010 si i já přeji, abyste vnímali důležitost Díla a duší a cítili odpovědnost za naši malou rodinu, již tvoříme. Jak praví sv. Pavel, přejeme ...

Svět žízní po míru

Další dokumenty

Podíváme-li se na stav lidstva minulého století, sv. Josemaría Escrivá vždy zdůrazňoval, že světové krize jsou krizemi světců. Co si o tom myslíte vy?...