Dopis od Preláta (duben 2009)

Dopis od Preláta (duben 2009)

„Pán nás volá k tomu, abychom jej doprovázeli při jeho triumfu, ke kterému se dojde jen prostřednictvím odříkání. Smrt Krista na Kalvárii nebyla jeho posledním slovem,“ připomíná nám Prelát ve svém dopise tento měsíc.

Dopis od Preláta (prosinec 2008)

Nastávající příchod našeho Pána o Vánocích je příležitostí znásobit naše úsilí „spojovat božské s lidským v našem běžném životě,“ radí nám Prelát tento měsíc ve svém pastýřském listu.

Dopis od Preláta (září 2008)

„Jak přijímáme protivenství: nemoc, profesionální neúspěchy, nespravedlivé urážky, obtíže ve společenském nebo rodinném životě?“, ptá se Prelát v tomto dopise. A nachází odpověď v Kristově kříži.

Dopis od Preláta (červen 2008)

„Poznat, zakusit, žít, svědčit. Do těchto čtyř slov lze shrnout odpověď křesťanů na Boží lásku.“ Boží otcovské a milující srdce je středem zájmu Preláta v dopise pro tento měsíc.