Ježíš Kristus

Poznávat Ježíše Krista a dát ho poznat ostatním

Poznávat Ježíše Krista a dát ho poznat ostatním

Výtah z 2. kapitoly knihy Javiera Echevarríe, Stezky křesťanského života, Planeta, 2001.

Rodinný život

Výchovné poslání rodiny (2)

Výchovné poslání rodiny (2)

Hovořit s dětmi o otázkách, které je zajímají, být jim příkladem a nebát se pozitivně ovlivňovat jejich život, to jsou některé z výzev výchovy. Zde uvádíme druhý článek o rodině pojednávající o tomto tématu.

Práce

Práce a rodina

Práce a rodina

Nový redakční článek pojednávající o práci, činnosti, která může vést ke svatosti. Text se zamýšlí nad tím, jak skloubit život profesionální práce a život v rodině.

Výchova

Vychovávat v dětech stud (1): období dětství

Vychovávat v dětech stud (1): období dětství

Jak člověk objevuje vlastní intimitu, probouzí se v něm stud. Úctě, jíž má mít k sobě samému, se učí především v rodině. V tomto redakčním článku nabízíme několik podnětů.

Sv. Pavel

Svatý Pavel a eucharistie

Tímto měsícem končí řada videí věnovaných apoštolu Pavlovi. V posledním videu se mluví o eucharistii jako o nesmírném daru, který Pavel předal prvním křesťanským společenstvím. Délka 2,3 min