ČLÁNKY

Práce a rodina

Práce a rodina

Nový redakční článek pojednávající o práci, činnosti, která může vést ke svatosti. Text se zamýšlí nad tím, jak skloubit život profesionální práce a život v rodině.

DOKUMENTY

Dobrý syn, dobrý Otec

Dobrý syn, dobrý Otec

„Zemře-li známá osoba, dobrá a milovaná, přichází na mysl tisíce různých vzpomínek.“ Vzpomínky na Mons. Javiera Echavarríu a na to, jakou stopu jeho život zanechal.

Růst: projekt v rodině (I)

Růst: projekt v rodině (I)

Nikdo nepřichází na svět náhodně; na každém člověkovi záleží, není nic důležitějšího. Hodnotu života si osvojujeme především v rodině, v místě, kde se utváří osobnost.

Manželská láska jako společný projekt a úkol

Manželská láska jako společný projekt a úkol

Toto je tajemství lásky: milovat tak, aby ten druhý byl šťastný. Tímto způsobem se manželský vztah a výchova dětí buduje na solidním základě vzájemného odevzdání. Nový redakční článek o lidské lásce.

MARIÁNSKÝ ROK

Život Panny Marie (XX): Královna a Paní vesmíru

Život Panny Marie (XX): Královna a Paní vesmíru

Řadu textů o životě Panny Marie zakončujeme jejím korunováním jako Královny vesmíru. „A jako v lenním holdu jí vzdávají poctu andělé a praotcové a proroci a apoštolové... a všichni hříšníci, i ty i já.“