Vyslyšené prosby Isidorovi

Obracet se s naléhavými prosbami na osoby v pověsti svatosti je aktuální praxe církve. Uvádíme několik vyslyšení, která registruje Kancelář pro případy blahořečení a svatořečení prelatury Opus Dei.

Ctihodný Isidoro Zorzano

Slepota

Jednoho dne v březnu mi řekl syn, že má zarudlé levé oko. Mysleli jsem si, že se jedná o zánět spojivek. Později jsme se dozvěděli, že se jedná o vážnější nemoc: těžký zánět duhovky. Z neznámých důvodů měla tato nemoc, která obvykle přejde bez vážnějších následků, velký dopad na mého syna. Ztratil zrak na více než tři týdny.

Dali jsme mu tu nejlepší lékařskou péči, jakou mohl dostat. Nechyběly ani modlitby příbuzných a přátel. Ale jsem si jistý, že se za syna přimluvil Isidor Zorzano, neboť ho do jeho ochrany často svěřuji už několik let. Při této nemoci jsem to dělal ještě intenzívněji. V půli července se jeho zrak úplně obnovil.

Spojení po internetu

V místě, kde pracuji, je nutné používat internet. Proto máme jednu speciální telefonní linku, která toto spojení zajišťuje. Jednoho dne se linka přerušila a navzdory úsilí zodpovědné společnosti linka nebyla opravena, což mělo za následek zmatek a zpoždění v práci.

Po dvou týdnech jsem to řekl jedné známé, jež mi řekla: „Popros Isidora, ať to zařídí, byl to inženýr. Mně neuvěřitelně pomohl. Mám také kartičku s relikvií, kterou ti mohu věnovat.“ Vzal jsem si kartičku a v práci jsem se pomodlil a poprosil Isidora, aby nám pomohl. Když jsem se v poledne vrátil, potkal jsem technika, který měl na starosti počítače a který mi řekl: „Linka už funguje! Hodně se touto situací trápil vzhledem k tomu, co to v práci způsobilo, i když jsem si jistý, že udělal všechno, aby poruchu odstranil.