Vyslyšené prosby ke Guadalupe

Obracet se s naléhavými prosbami na osoby v pověsti svatosti je aktuální praxe církve. Uvádíme několik vyslyšení, která registruje Kancelář pro případy blahořečení a svatořečení prelatury Opus Dei.

Ctihodná Guadalupe Ortiz de Landázuri

Skvrna na tváři mé vnučky

Moje vnučka Karolína se narodila s červenou skvrnou na tváři. Zasahovala jí do čela, na víčka, nos a na horní ret. Byla moc nápadná. Tři dermatologové, kteří ji vyšetřovali, stanovili rozdílné diagnózy, což nebylo moc povzbudivé. Pouze se shodli na tom, že nemoc snadno nezmizí.

Začala jsem se co nejhorlivěji a nejvytrvaleji modlit ke Guadalupe, protože jsem si dělala opravdové starosti. Dítě má rok a půl a skvrna téměř úplně zmizela.

Střet s profesorem

V prvním semestru posledního roku studia jsem měl při s profesorem, který nesouhlasil s mými názory. Diskutovali jsme v aule. U zkoušky mi dal pouze dostatečnou a tvrdil mezi jiným, že být katolíkem je jednoduchá a povrchní věc a že člověk jako já si víc nezasluhuje.

Prosil jsem Guadalupe, aby se za mne v této nespravedlnosti přimluvila. Když jsem se podíval na známky do indexu, byla tam výborná.