Modlitba

Svatý Josemaría Escrivá Zakladatel Opus Dei

Modlitby a pobožnosti

Ó Bože, Ty jsi prostřednictvím nejsvětější

Panny Marie obdařil svatého kněze Josemaríu

nespočetnými milostmi. Vyvolil jsi ho za velmi

věrný nástroj k založení Opus Dei, které je

cestou posvěcování se při profesní práci a při

plnění každodenních povinností křesťana. Dej,

ať i já umím proměňovat všechny okamžiky a

okolnosti svého života v příležitosti k milování

Tebe, k radostné a prosté službě Církvi,

Svatému Otci a všem duším tím, že rozjasním

cesty země světlem víry a lásky.

Uděl mi na přímluvu svatého Josemaríí

vyslyšení mé prosby o ... Amen.

Otče náš..., Zdrávas Maria..., Sláva Otci...