Modlitba ke Guadalupe

Modlitba pro soukromou pobožnost

Modlitba

Služebnice Boží

Guadalupe Ortiz de Landázuri

MODLITBA

Bože náš, který si přeješ, aby se všechny ženy i muži světa spasili a došli k poznání pravdy, uděl mi na přímluvu tvé služebnice Gaudalupe, abych se jako ona naučil vykonávat obyčejnou práci s láskou, a uměl nakazit vírou a radostí všechny lidi, kteří jsou v mé blízkosti, aby se připočetli k těm, jež tě znají a milují. Rač oslavit svoji služebnici Guadalupe a uděl mi na její přímluvu vyslyšení mé prosby o... (konkrétní prosba). Amen.

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci.

Ve shodě s dekrety papeže Urbana VIII. prohlašujeme, že v žádném případě nechceme předbíhat rozhodnutí církevní autority, a že tato modlitba není nikterak určena pro veřejné uctívání.