Archív

Je mnoho 995 výsledků.
Opus Dei

Opus Dei

Svatost je dokonalost v lásce, nikoliv forma. V tomto smyslu se v posledních sto letech již mnoho stalo, mnohem více, než co naznačují otázky médií.

Opus Dei: Dar dnešním křesťanům

Opus Dei: Dar dnešním křesťanům

Církev přebývá ve světě dvacet století a vždy naplňovala svět spásou Ježíše Krista. Během těchto staletí Boží církev na své pozemské pouti došla daleko. Cesta byla bezpochyby tvrdá, ale byla také období klidu. Jeden fakt zůstává zřejmý: Bůh církev neustále provází svou láskou.