Archív

Je mnoho 993 výsledků.
Stačí jen začít (7): Být nablízku těm, kdo trpí

Stačí jen začít (7): Být nablízku těm, kdo trpí

Je mnoho starých lidí nebo nemocných, kterým můžeme hodně pomoci, když jim věnujeme svůj čas a lásku. Taková je zkušenost dívky Hijung, která vyučuje informatiku lidi staršího věku ve Spojených státech amerických, a pana Hilliho, který hraje na kytaru a zpívá starším lidem v Německu. Oba dva vystupují v sedmé řadě videí „Stačí jen začít. Jak pomáhat druhým lidem.“ Kromě nich podávají svědectví rodinný poradce Valdir z Brazílie a dvě chilské ošetřovatelky Antonia a Fernanda.

Osobní svědectví
Dopis od preláta (listopad 2016)

Dopis od preláta (listopad 2016)

Středem pozornosti tohoto dopisu preláta je blížící se závěr Roku milosrdenství. Mons. Echevarría doporučuje, abychom využili tento čas k „osobnímu přijetí Božího milosrdenství a stejně i přijetí druhých: žít jim nakloněni.“

Končí fáze šetření kanonizačního procesu Dory del Hoyo

Končí fáze šetření kanonizačního procesu Dory del Hoyo

​Vyrovnanost, pokoj, touha po věrnosti. To jsou rysy, které charakterizují Doru del Hoyo a kterými nakazila ty, kteří jí byli nablízku. Takto to vyjádřil Mons. Javier Echevarría na slavnostním zakončení první fáze kanonizačního procesu služebnice Boží Dory del Hoyo.

Zprávy
Dopis od preláta (říjen 2016)

Dopis od preláta (říjen 2016)

„Je čas, abychom se rozevřeli jako vějíř ke službě více lidem, také těm, kteří nemají zkušenost křesťanského života nebo nemají víru,“ říká prelát v dopise u příležitosti 2. října, v novém roce v dějinách Opus Dei.

Stačí jen začít (6): Poděl se o své znalosti

Stačí jen začít (6): Poděl se o své znalosti

Ve videu vidíme mladé lidi z Německa, jak pomáhají dětem s úkoly, ženy z Chile a USA, jak poskytují formaci těm, kdo to potřebují. Šestá řada s názvem „Stačí jen začít. Jak pomáhat druhým lidem.“ ukazuje, že, jak řekl papež František, „vyučování je překrásný úkol“. Nemusíme být géniem, abychom mohli vyučovat: každý máme znalosti, které můžeme sdílet s druhými lidmi.

Osobní svědectví
Dopis od preláta (červenec 2016)

Dopis od preláta (červenec 2016)

„Průkazem totožnosti křesťana je radost“, říká prelát v dopise, když opakuje slova Svatého otce. Naše radost, i uprostřed protivenství, bude způsob, jak v duchu evangelia utěšovat toho, kdo to potřebuje.