Z Bronxu na univerzitu

Z Bronxu na univerzitu

Z kritických prací Roberta Putnama můžeme mít dojem, že mnoho amerických dětí a mladých lidí nemá a nebude mít žádnou příležitost k prosperitě....

Od preláta

Dopis od preláta (květen 2015)

Dopis od preláta (květen 2015)

Mons. Javier Echevarría v dopise vybízí, abychom se uchýlili k modlitbě a opravili tak i tu nejmenší trhlinu mezi členy rodiny.

Speciál o Lauře Busca Otaegui

KRÁTKÁ VIDEA O DONU ÁLVAROVI

Naslouchat Bohu

„V nejskrytějším koutě každé duše promlouvá Pán“, říká Mons....

Radost

S Bohem se životu otevírají nové, netušené horizonty, říká v...

VIDEA O KŘESŤANSKÉM ŽIVOTĚ