Výchovné poslání rodiny (1)

Rodinný život
Výchovné poslání rodiny (1)

Vzájemná láska rodičů vytváří v rodině prostředí, které umožňuje výchovu dětí a službu druhým. Toto je téma redakčního článku o výchovném poslání...

Slušné chování

Rodinný život
Slušné chování

Zdvořilost, vlídnost, slušnost a vše, co s tím souvisí, jsou mladšími sestrami jiných, větších ctností. Rodina je prostředí, kde se těmto ctnostem dá...

Rodičovská autorita

Rodinný život
Rodičovská autorita

Série textů o výchově v rodině končí článkem o rodičovské autoritě, v němž nabízíme několik myšlenek o tom, jak pomáhat dětem správně zacházet se svou...

Od preláta

Dopis od preláta (24. září 2017)

Dopis od preláta (24. září 2017)

„Co hledáte?“, říká Ježíš mladým lidem. Když jim pomůžeme, aby v nich rostlo zdravé a silné srdce, uslyší jeho volání „pojďte a uvidíte“.

Speciál o Guadalupe Ortiz de Landázuri

Guadalupe Ortiz de Landázuri je prohlášena za ctihodnou

Guadalupe Ortiz de Landázuri je prohlášena za ctihodnou

Papež František dopoledne 4. května schválil dekrety Kongregace pro svatořečení a blahořečení, které se týkají dvanácti kanonizačních kauz. Mezi nimi je i dekret o hrdinských ctnostech Guadalupe Ortiz de Landázuri (1916-1975), věřící Opus Dei.

Od studentky po inženýrku

Od studentky po inženýrku

Studuji první ročník Strojírenské technologie v Madridu. Pro dokončení prvního semestru mi chyběla jen zkouška z chemické technologie I.

KRÁTKÁ VIDEA O DONU ÁLVAROVI

Naslouchat Bohu

Naslouchat Bohu

„V nejskrytějším koutě každé duše promlouvá Pán“, říká Mons....

Vnitřní život

Vnitřní život

Mons. Álvaro del Portillo vysvětluje jedné mladé španělské...

Volání z Afriky

Volání z Afriky

Mnozí z těch, kdo cestovali do Afriky, si tam přáli natrvalo...

Radost

Radost

S Bohem se životu otevírají nové, netušené horizonty, říká v...

VIDEA O KŘESŤANSKÉM ŽIVOTĚ