Jmenování pomocného vikáře a generálního vikáře

Jmenování pomocného vikáře a generálního vikáře

Prelát Opus Dei jmenoval Mons. Fernanda Ocárize pomocným vikářem a Mons. Mariana Fazia novým generálním vikářem Prelatury Opus Dei.

KRÁTKÁ VIDEA O DONU ÁLVAROVI

Od preláta

Dopis od preláta (10. prosince 2014)

Dopis preláta, který napsal věřícím Opus Dei o jmenování nového pomocného a generálního vikáře Prelatury.

VIDEA O KŘESŤANSKÉM ŽIVOTĚ